Мэдээ

Жолоочид мэдэгдэхгүйгээр машиныг ачсан байвал тухайн компанийн үйл ажиллагааг шууд зогсооно. Та хэрвээ

Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарт иргэдээс нийт 360 дуудлага ирсэн байна.

Иргэдээс ирүүлсэн дээрх дуудлагын 123 буюу 34.2 хувийг машин ачилт, 70 буюу 19.4 хувийг төрийн байгууллагын үйлчилгээ, хаяг, утас, байршил, 55 буюу 15.3 хувийг өргөдөл, гомдлын явц, хариу авах дуудлага эзэлжээ.

Нийт дуудлагын хүлээлгийн дундаж хугацаа 18 секунд, иргэнтэй ярьсан дундаж хугацаа 1.26 минут байна.

Мөн “Нийслэлийн мэдээ” фэйсбүүк хуудасны чатботод 26 иргэн хандсанаас 10 иргэн автомат хариулагчаас мэдээлэл авч, 16 иргэнд оператор ажилтан мэдээлэл өгч ажилласан байна.

Амралтын өдөр ажиллана. Өдөр бүр 07:00-10:00 цагийн хооронд ажилладаг. Ажлын өдөр гурван шугам, амралтын өдөр хоёр шугам ажиллаж байна.

Хэрэв таны машиныг хааж зогссон машины эзэн холбогдох дугаараа үл­дээ­гээгүй тохиолдолд 1900-1234 утсанд холбогдож,

Тухайн машины утасны ду­гаарыг хэлж, лавлах төвөөр дам­жуулан эзэнтэй нь хол­бог­дох боломжтой. Манай мэ­дээллийн ажилтан уг машины эзэнтэй холбогдож, машинаа хол­дуулахыг мэдэгдэнэ.

Санал болгох

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Өөрсдөө мэдээгээ бэлд!